Garantija

 

Katram uzstādītam TONA tec dūmvadam ražotājs dod garantiju, bet pirms tam ir nepieciešams, iepazīties ar piegādātāja garantijas nosacījumiem.
 
Garantijas noteikumi
 
1. Dūmvadu sistēmas TONA montāžā ir izmantotas tikai ražotāja oriģinālās daļas;
2. Dūmvads projektēts, uzstādīts, nodots ekspluatācijā un tiek ekspluatēts saskaņā ar LR standartiem un ražotāja norādījumiem;
3  Uzstādīšana veikta pēc ražotāja instrukcijas. www.tona.lv
 
* Šīs garantijas nosacījumi neattiecas uz zaudējumiem, kas radušies forcemajoure apstākļos (piemēram, viesuļvētras, plūdi);
* Prasības apkures sistēmai  -(katls, kamīns, siltuma ģeneratora u.c.) ir blīvi savienota ar dūmvadu sistēmu, tai tiek veiktas profilaktiskās apkopes;
* Visas prasības tiek pieņemtas tikai ar pārdevēja pārstāvi, no kura dūmvada sistēma ir iegādāta;
* Ja pircēja prasības ir pamatotas, TONA aizvieto bojāto dūmvadu sistēmu vai tā daļu;
* Visas pārējās prasības un pretenzijas par iespējamiem zaudējumiem netiks pieņemtas.
 
GARANTIJAS līdz 30 gadiem!
Par keramiskie dūmvadi TONA!
Tests keramikas TONA
TONA attēli!